Referendum se bude konat 9. září 2023

27.07.2023 14:29

Vážení sousedé,

zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání dne 22. 6. 2023 vyhlásilo konání místního referenda, v termínu

9. září 2023 (sobota)

v době od 10:00 do 22:00 hodin.

Místní referendum je pouze jednodenní. Dle § 36 zákona 22/2004 Sb., o místním referendu lze hlasovat pouze osobně, zastoupení není přípustné.

 

V referendu budeme hlasovat ANO či NE v otázce:

 

Souhlasíte s tím, aby v obci Josefov k. ú. Luh nad Svatavou nebo k. ú. Radvanov byly postaveny a provozovány větrné elektrárny?“


Informace k samotnému průběhu hlasování

Hlasovací lístky nebudou občanům doručeny do schránek místa trvalého bydliště, ale budou k dispozici přímo v hlasovací místnosti.

Hlasování

  • Občan po příchodu do hlasovací místnosti prokáže komisi svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství jiného státu platným občanským průkazem, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

  • Občan poté obdrží od komise hlasovací lístek a obálku s razítkem obce. V hlasovací místnosti bude viditelně vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem „vzor“.

  • Na místě bude určen zvláštní prostor oddělený tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Oprávněná osoba je povinna se do tohoto prostoru odebrat a až zde označit křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje. Hlasovací lístek vloží se do úřední obálky a vhodí do připravené hlasovací schránky.

  • V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomná jiná oprávněná osoba, nikoli však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.


K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % občanů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina občanů, kteří se místního referenda zúčastnili, a alespoň 25 % občanů zapsaných v seznamech oprávněných osob.

 

přípravný výbor: Kateřina Böhmová, Doris Dlesková, Kamila Caháková

 

Zpět

Kontakt

Josefovské stránky

HISTORIE

V této rubrice nejsou žádné články.

Název formuláře

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode